info@vitamel.com.tr 0542 642 75 85

Vitavimin Classic

Kullanma talimatı: Besi hayvanları, süt inekleri, atlar ve gelişme çağındaki hayvanların günlük mineral vitamin ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış dengeli bir kombinasyondur.
 • Yem dönüşüm oranını düşürmeyi sağlar. (yemden yararlanmayı artırır).
• Hayvanlardaki bağışıklığa katkısı vardır / pozitif etki yapar.
• Besi hayvanlarında canlı ağırlık artışına katkı sağlar.
• Sütteki yağ oranın artmasına yardımcıdır.
• Gebe hayvanlarda, sağlıklı bir gebelik sürecine ve yavrunun sağlıklı gelişimine katkı sağlayarak, doğan yavrunun kas ve kemik gelişiminin yeterli olmasına katkı sağlar.
• Hayvanlarda et ve süt verim artışına genç hayvanlarda gelişmeye yardımcı olur.
• Rumen (işkembe) faaliyetini kolaylaştırır ve optimize eder. (içeriğindeki canlı maya marifeti ile) Rumen dengesini korur.
Düzgün çalışan işkembede’de şişme olmaz.
• Bağırsak ve rumen flora dengesini muhafaza eder.
• İçeriğindeki Biyotin ve çinko marifeti ile ayak sağlığına katkıda bulunur.
• İneklerinde, üreme döngüsünün başlaması, kızgınlık gösterme, sonu atamama, döl tutmama gibi sorunların çözümünde ve meme bütünlüğünün korunmasında destekleyicidir.
• Vitamin ve mineral madde eksikliğine bağlı pika (Gıda kıymeti olmayan maddeleri yeme ve yalama) olaylarının çözümünde yardımcıdır.

Hedef hayvan türü: geviş getirenler ve atlar.

Uygulama: Besi hayvanlarında : 60-80 g/gün/baş – Süt ineklerinde: 100 g/gün/baş Buzağılara: 20 g/gün/baş – Besi toklularına : 10 g/gün/baş Kuzulara: 2-5 g/gün/baş. Atlara: 100 g/gün/baş Taylara: 20 g/gün/baş Belirtilen miktarlar yeme katılacaksa 100 kg tam yeme 1 kg Vitavimix Classic katılması önerilir.
UYARILAR VE ÖNLEMLER: Sadece hayvan kullanımı içindir. üründeki renk değişiklikleri ürün içeriğini etkilemez.

BU BİR İLAÇ DEĞİL TAMAMLAYICI MİNERAL YEMDİR, TEDAVİ AMACI İLE KULLANILMAZ.

“Besi ve Süt Kombine Vitamin, Mineral ve Maya Karışımlı Tamamlayıcı Mineral Yem”