info@vitamel.com.tr 0542 642 75 85

Vitamel Rumen Buffer S 500

RUMEN BUFFER S 500

Yüksek verimli süt ineklerinin rasyonları çoğunlukla yapısal karbonhidratlarca yetersizdir. Bunun yanında yüksek hava sıcaklıklarında kaba yem tüketimi kısıtlanır, kolay fermente olabilen karbonhidrat tüketimi ise buna bağlı olarak artar. Kaba ve konsantre yemlerce dengesiz bir rasyon, rumen fonksiyonunu etkiler ve rumende yüksek düzeyde asit oluşumuna bağlı ciddi düzeyde pH düşüşüne neden olur. Tükürük üretimi bu asit fazlalığını tamponlayamazsa rumen pH düzeyi 5.5’in altına iner ve sub-akut rumen asidozu ortaya çıkar. Modern süt sığırcılığının en önemli sağlık sorunlarından biri rumen asidozudur. Yem tüketiminin düşmesine, rumende sindirim bozukluklarına ve süt  üretiminde ciddi kayıplara neden olur. İnek sağlığı bozulur, ayak problemleri ve abomasumun yer değiştirmesi de beraberinde gelir. Rumen asidozundan korunmak amacıyla doğal tamponlayıcı olarak bilinen sodyum bikarbonat

kullanımı çok yaygındır. Öte yandan, yüksek çözünebilirliğe sahip sodyum bikarbonatın etkisi çok kısa süreli olup, inek tarafından  oldukça hızlı şekilde kullanılır. Vitamel İlaç, sodyum bikarbonata alternatif olarak Rumen Buffer S 500  isimli ürünü geliştirmiştir. Rumen Buffer S 500 test etmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, rumendeki etkisinin çok güçlü olduğu, özellikle rumen asidozu riskinin çok yüksek olduğu, 5-6 pH’da oldukça etkili olduğu saptanmıştır. Rumen Buffer S 500 yem tüketimini artırmakta, süt verimini ve süt kalitesini yükseltmektedir. Bileşiminde yer alan rumende nötralizasyon sağlayıcı ve asit tamponlayıcı maddeler yardımıyla rumen asidoz riski olmaksızın ineklerden daha yüksek verim alınmasına yardımcı olmaktadır.

Faydaları

Hayvanların iştahını arttırarak, kuru madde alımını ve yemden yararlanma oranını arttırır. Genç hayvanların kaba yeme geçiş sürecini hızlandırır. Düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkan sindirim bozukluklarını ve hazımsızlıkları giderir, yeniden oluşmasının önüne geçer. Sağlıklı bir tırnak ve tüy yapısı için hayvanların ihtiyaç duydukları vitamin ve mineral desteğini sağlar. Hayvanlarınızın hastalıklara karşı dirençlerini arttırır. Rumen Buffer S 500 içerdiği özel maya katkısı sayesinde; Rumen [işkembe] sağlığını iyileştirir.

Besi Sığırlarında;
  • Besi sığırlarında hedeflenen kesim ağırlığına daha kısa süre içinde ulaşılmasını sağlar, besi süresini kısaltır .
  • Genç hayvanlarda tüylerin ve tırnakların gelişimini destekler.
  • Besi danalarının günlük canlı ağırlık kazançlarını arttırır, yemden yararlanmayı artırır.
  • Tamponlayıcı etki – Rumen’de pH düşüşünü engeller,
  • Rumen asitliğini nötralize eder ve rumen pH’sını yükseltir,
  • Rumen asidozunu önler,
  • Bilinen tampon maddelere göre rasyonda daha düşük düzeyde kullanılır,
  • Yem lezzetini artırır,
  • Hayvan performansını artırır,
  • Süt kalitesini korur ve yükseltir.
Yüksek sıcaklık süt ve besi sığırlarında performansı olumsuz yönde etkiler. Özel katkı maddeleri ve dengeli içeriği sayesinde sıcaklık stresinin hayvanlar üzerinde neden olacağı etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Hücre hasarlarının önüne geçer, metabolizmada hücresel işlevleri optimize etmek suretiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, oksidatif stresi ortadan kaldırır ve sıcaklık stresinin neden olacağı verim ve performans kayıplarını azaltarak işletmelerde karlı üretimler yapılmasına olanak sağlar. KULLANIMI KOLAYDIR: Korunmuş aminoasitler, rumen düzenleyiciler ve yavaş salınım özelliğine  sahip tamamıyla doğal tampon maddeler ile yem tüketimini teşvik etmeye yönelik özel katkıların bir arada sunulduğu Rumen Buffer S 500 işletmede kullanım kolaylığı sağlar. Homojen karışımı sayesinde kolay ve güvenilir dozajlama imkânı sunar.   KULLANIM TALİMATI:Sıcaklık ve nem indeksi dikkate alınarak 100-300 gr/hayvan/gün.