info@vitamel.com.tr 0542 642 75 85

Vitasacc

Vitasacc Canlı Maya

HER BİR KİLOSUNDA EN AZ 112,000,000,000 KOLONİ SACCHAROMYYCES CEREVISIAE İÇERİR.

‘’Canlı Maya içeren tamamlayıcı yem’’

Vitasacc, rumen fonksiyonlarını arttırmak için metabolik olarak aktif, doğal ve özel olarak seçilmiş bir canlı maya (Saccharomycescerevisiae) içerir. Süt inekleri ve besi sığırlarında yıllardır kullanılan Sacchoromycesscerevisiae’nin, rumendeki faydalı mikroorganizmalarda istenilen çoğalmayı sağladığı ve stres koşulları altında dahi süt verimi, süt yağı ve proteininde artış sağladığı bilinmektedir.

Kullanım Amacı:

Vitasacc, Rumen fonksiyonlarını geliştirmek, rumendeselülolitik bakterilerin etkinliğini artırmak, yemden yararlanmayı maksimum düzeye çıkartmak ve asidozis riskini azaltmak amacı ile kullanılır. Vitasacc çiftlik düzeyinde yem karma makinaları içerisine katılarak da kullanılabilir.

Vitasacc Ruminantlarda Faydaları:

 • Besi hayvanlarında kuru madde alımını artırarak selülozun sindirimini aktive eder.
 • Besi ve süt hayvanlarında rumen pH’sını düzenler.
 • Şişkinlik problemlerinin oluşmasını engeller.
 • Asidozis, subklinikasidozis problemlerini minimuma indirir.
 • Ayak hastalıklarının oluşmasını engeller.
 • Süt ineklerinde, ketozis problemlerinin azalmasına, negatif enerji dengesinin olumlu yönde düzelmesi, kızgınlık, döl tutma ve meme hastalıklarının azalmasında etkilidir.
 • Süt üretimi ve kalitesini (Süt yağı, proteini ) artırır.
 • Genç hayvanlarda rumenin erken gelişimini sağlar.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Barsak mikroflorasını dengeler.
 • Besi hayvanlarında canlı ağırlık artışını artırır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Besi Hayvanlarında: 50 gr/gün
Süt İneklerinde: 50 gr/gün
Buzağılara: 10 gr/gün
Besi Toklularına: 5 gr/gün
Kuzulara: 2 gr/gün.
Belirtilen dozlar yeme katılacaksa 100 kg yeme 0,5 kg Vitasacc katılması önerilir.